Katuse hooldus

Iga katus vajab hooldust sõltumata sellest, kas on tegemist äsja ehitatud katusega või juba mitukümmend aastat tagasi tehtuga.

Järgnevalt toome välja olulisemad katuse hoolduse punktid, mida iga majaomanik peaks katuse pikaealisuse tagamiseks järgima.

  • kontrollida katuse seisukorda ja teostada vajalikud puhastus- ja hooldustööd vähemalt kaks korda aastas – kevadel ja sügisel
  • puhastada katusekaeve/veerenne/torusid ning veenduda, et vesi voolab ära takistamatult
  • prügi koristamisel kasutada pehmet harja, käsitsi korjata ära teravaservalised esemed
  • mitte kasutada koristamisel labidat ega muid teravaid esemeid
  • lume koristamisel jätta katuse pinnale õhuke lumekiht, mitte kraapida labidatega katuse pinda
  • jääd ei tohi eemaldada raiudes