Eramu mitmete kõrvalhoonete katmine PVC-ga, eritellimus Bauder PVC, 2014 a. Kuna hooned asuvad tuulisel rannikuäärsel alal, kasutasime 75 cm laiuseid PVC paane vähendamaks tuule mõju katusekattele. Hiljem päikesepaneelide paigaldus spetsiaalsete PVC katusele sobivate jalgadega.

  • PVC katusekate
  • Betoon aluspind
  • 2014