Eramu Suurupis

PVC katusekatte paigaldus eramule Suurupis 2008 a. Mitmetasapinnalised, eriilmelised katuselahendused