Hotell Lasnamäel

Soojustuse ja PVC katusekatte paigaldus, terrasside katmine PVC terrassikattega 2019 a.