Katuse parandus

posted in: katus | 0

Katuse paranduse või remondi tasub üldjuhul jätta katusemeistrite hooleks. Võib aga juhtuda olukord, kus katusemeistrit pole aega oodata ja vesi jookseb sisse.

Sel juhul küll võib proovida ise katuse katkist osa katta või ajutiselt parandada, kuid kindlasti tuleb seejuures järgida paari olulist punkti

  • Ohutus on katusel kõige tähtsam
  • Kui katusel puudub turvavarustus ja/või teil endal seda ka ei ole, siis katusele minna ei tohi
  • Katusele minnes ole ettevaatlik ja seal kinnita ennast turvaliselt selleks ettenähtud kohta või kui seda ei ole, siis mõne tugeva eseme külge (nt. korsten)
  • kui katus on libe, siis katusele minek on eluohtlik ja seda tuleb vältida, kui puudub vastav turvavarustus

Ise katust parandades võib juhtuda, et tekitatakse rohkem kahju kui kasu – näiteks takistades kogemata vee äravoolu katuselt ning seega suurendades majja sisse tilkuva vee kogust.

Samuti on ilma kogemusteta raske tuvastada, kust katus võib katki olla ning umbes parandades mingi teadmata aine või materjaliga, ei pruugi parandamine üldsegi õnnestuda.

Seetõttu ei ole mõtet end ohtu seada kuna kogu teie vaev ja risk võib olla asjata ning katus tilgub ikka edasi.

Jätke parandustööd vastava ala spetsialistidele.