About: admin

Recent Posts by admin

Kliimamuutus ja uusehitised

Kliimamuutus tekitab vajaduse muuta ka katuseehitust. Oluliselt on sagenenud väga tugevad vihmahood, millede ajal sajab väga kiiresti alla mitme päeva, nädala või isegi terve kuu sademetenorm. Kuigi inimesed näevad uputust enamasti linnas tänavate üleujutuste näol mitte katustel, siis lamekatused on tegelikult samas olukorras. Nii suurt hulka vett ei ole katuse

Katuse parandus

Katuse paranduse või remondi tasub üldjuhul jätta katusemeistrite hooleks. Võib aga juhtuda olukord, kus katusemeistrit pole aega oodata ja vesi jookseb sisse. Sel juhul küll võib proovida ise katuse katkist osa katta või ajutiselt parandada, kuid kindlasti tuleb seejuures järgida paari olulist punkti Ohutus on katusel kõige tähtsam Kui katusel

Katuse hooldus

Iga katus vajab hooldust sõltumata sellest, kas on tegemist äsja ehitatud katusega või juba mitukümmend aastat tagasi tehtuga. Järgnevalt toome välja olulisemad katuse hoolduse punktid, mida iga majaomanik peaks katuse pikaealisuse tagamiseks järgima. kontrollida katuse seisukorda ja teostada vajalikud puhastus- ja hooldustööd vähemalt kaks korda aastas – kevadel ja sügisel

Kuidas tellida katust

Katusetööde planeerimine Esmapilgul lihtne asi nagu mõnest firmast endale katusetööde tellimine võib osutuda tihti ootamatult keeruliseks ja takistusterohkeks. Võib juhtuda, et lõpuks pärast pikki pingutusi, aja- ja närvikulu ei ole tulemus aga üldse selline nagu alguses soovisite. Katusetööde tellimise/ehituse saab jagada kahte gruppi: 1. Ilma projektita ehitused; 2. Projektiga ehitused.

Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.